Beregning af syrefortyndinger

Angiv syrens
startkoncentration
(ex. 85 for 85% myresyre)
Angiv syrens
slutkoncentration
(ex. 60 for 60% myresyre)
Angiv hvor mange 
liter du ønsker af blandingen
(tast)
(tast)

(tast)

Bland liter syre

med liter vand

 <-Resultat  
       

Formel til fortyndning af syrer.

Mange biavlere henvender angående fortynding af myresyre og mælkesyre ned til henholdsvis 60% og 15%. Stamopløsningen ligger normalt på 80-90%. For at have en sikker udregning er ovenstående tabel lavet. Formlen der ligger til grund for udregningerne er lavet af Camilla Brødsgaard, Projektgruppe Biavl.

Tast dine værdier ind og resultatet kommer i de røde bokse.

Husk syre ætser - derfor husk at tage de nødvendige forholdsregler.


Derfor skal myresyre omgås med forsigtighed. Anvend gummihandsker og beskyttelsesbriller. Åndedrætsværn kan også anbefales.

Alt arbejde med myresyre skal foregå udendørs eller i rum, hvor der er en god ventilation.

Kommer der syre på huden, skal der straks skylles med rigeligt vand. Kommer der syre i øjnene, skal der ligeledes skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter og herefter straks søges læge. Hav derfor altid vand med i bigården, når du behandler.

Husk hæld altid syre i vand


Copyright © Danmarks Biavlerforening. Flemming Vejsnæs